Băng tải lông máy ép bùn

Băng tải lông máy ép bùn


Máy ép dạng băng tải được dùng để tách lọc chất lỏng và chất rắn, được sử dụng trong các ngành:
- Ép bùn trong nhà máy xử lý nước thải.
- Nhà máy sản xuất giấy.
- Nhà máy sản xuất bia rượu, nước trái cây.
- Nhà máy sản xuất mía đường.
- Ép khoai mì, bột sắn,...
Chúng tôi chuyên sản xuất băng tải trong máy ép thích hợp cho nhiều ngành nghề.
Đặc biệt chúng tôi có băng tải ép chuyên dụng bằng lông.

   Băng ép bùn bằng lông

   Băng ép bùn bằng lông

  Mối nối Băng ép bùn bằng lông

Chúng tôi cung cấp các phụ liệu trong máy ép băng tải: băng tải ép, dao cạo, công tắc hành trình, đầu phun ...