Túi lọc xi mạ

Túi lọc xi mạ


Túi lọc xi mạ dùng để đựng các thanh titan, niken ... trong quá trình xi mạ.
Được sản xuất bởi những vật liệu có thể chịu được môi trường axit, môi trường kiềm.                                        Túi lọc xi mạ                           


                                       Túi lọc xi mạ


                                       Túi lọc xi mạ