Giấy cách điện

Giấy cách điện


Giấy cách điện chuyên sử dụng cách điện trong máy ép cao tầng chịu nhiệt. 
Giấy cách điện có một mặt láng, một mặt nhám.
Quy cách: 1M x 25M/cuộn