Silicon đỏ chịu nhiệt

Silicon đỏ chịu nhiệt


Silicone xốp đỏ chịu nhiệt có các loại độ dày khác nhau như: 5mm, 8mm, 10mm.
Chuyên sử dụng để lót trong máy ép.

 
Silicon đỏ chịu nhiệt