Cao su bọc trục

Cao su bọc trục


Băng bọc trục rulo bằng cao su, nỉ và silicon chuyên dùng trong ngành dệt mayuy cách:
 
  Cao su bọc trục màu trắng, nhám        quy cách: 50mm x 100M/cuộn

    
  Cao su bọc trục màu xám, nhám
  quy cách: 50mm x 100M/cuộn
  Cao su bọc trục màu tím, gai nhọn
  quy cách: 50mm x 100M/cuộn
  Nỉ xanh không keo
  quy cách: 50mm x 50M/cuộn
    Nỉ xanh có keo dán
  quy cách: 50mm x 50M/cuộn
  Nỉ đen
  quy cách: 50mm x 105M/cuộn
     Cao su bọc trục silicon chịu nhiệt, màu     vàng, trơn
   quy cách: 50mm x 100M/cuộn
                                                               

            
   
  

   Cao su bọc trục màu xám, trơn
    quy cách: 50mm x 10M/cuộn

            

    

   Cao su bọc trục màu xám, vân
   quy cách: 50mm x 100M/cuộn

    
                 Cao su bọc trục màu xám, vân
    quy cách: 50mm x 100M/cuộn
                Cao su bọc trục màu vàng, hột tròn
     quy cách: 50mm x 100M/cuộn
                  Cao su bọc trục màu cam, hột tròn
     quy cách: 50mm x 100M/cuộn
                  Cao su bọc trục màu cam, nhám
     quy cách: 50mm x 100M/cuộn