Khung bản có màng PP

Khung bản ép bùn có màng PP


Máy ép dạng khung bản được dùng để tách lọc chất lỏng và chất rắn,
được sử dụng trong các ngành:
- Ép bùn trong nhà máy xử lý nước thải.
- Nhà máy sản xuất giấy.
- Nhà máy sản xuất bia rượu, nước trái cây.
- Nhà máy sản xuất mía đường.
- Ép khoai mì, bột sắn, ...

► Tính năng: 
- Khung bản là bộ phận quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả lọc
của máy ép khung bản.
- Chất liệu lọc và yêu cầu vể tinh năng kỹ thuật của máy cho từng ngành
khác nhau sẽ phải chọn loại khung bản tương ứng thích hợp mới có thể
cho ra hiệu suất lọc tối ưu.

 ► Phân loại: 
Chúng tôi cung cấp nhiều loại khung bản phù hợp cho nhiều ngành nghề.
Ngoài khung bản máy ép bùn tiêu chuẩn, còn có khung bản màng cao su, 
khung bản màng PP, khung bản có ron cao su.


                             Khung bản máy ép bùn màng PP

Chúng tôi chuyên cung cấp khung bản, vải lọc trong máy ép bùn khung bản.
 
► Thông số kỹ thuật khung bản máy ép bùn: